• انتخاب واحد پول:

قلم

نگهدارنده قلم اورژینال وکام

 • پایه نگهدارنده قلم
 • مناسب برای گروه تبلتهای اینتوس و اینتوس 3
قیمت: 750,000 تومان
هزینه ارسال: 150,000 تومان

نگهدارنده قلم اورژینال برند ایکس پی پن

 • پایه نگهدارنده قلم (اورژینال)
 • مناسب برای گروه تبلتهای ایکس پی پن و اینتوس پرو وکام
 • (قیمت این پایه بدون نوکهای داخل آن محاسبه شده است)
قیمت: 900,000 تومان
هزینه ارسال: 150,000 تومان

نگهدارنده قلم اورژینال وکام(اینتوس پرو)

 • پایه نگهدارنده قلم (اورژینال)
 • مناسب برای گروه تبلتهای اینتوس و اینتوس پرو وکام
 • (قیمت این پایه بدون نوکهای داخل آن محاسبه شده است)
قیمت: 1,000,000 تومان
هزینه ارسال: 150,000 تومان

نگهدارنده قلم سینتیک پرو 13و16 اینچ

 • نگهدارنده قلم برای سینتیک پرو 13 و16 اینچ وکام
 • Compatible with

 • Wacom Cintiq Pro 13 & 16 (DTH1320, DTH1620)

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
هزینه ارسال: 80,000 تومان

نگهدارنده قلم و جای نوکهای اضافی

 • پایه نگهدارنده قلم ومحل نوکهای اضافی(بدون نوک)
 • مناسب برای گروه تبلتهای اینتوس و اینتوس پرو وکام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید