• انتخاب واحد پول:

محافظ صفحه قلم نوری ایکس پی پن

گلس محافظ صفحه قلم نوری مدل Deco 01V2

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید.
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 550,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

گلس محافظ صفحه قلم نوری مدل Deco mini7

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید.
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.
 • مناسب برای دکو مینی 7
 • سایز منطقه فعال : 25*14.5 سانتیمتر

 

قیمت: 650,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

گلس محافظ صفحه قلم نوری مدل Deco pro small

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید.
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.
 • سایز : 28.5*19 سانتیمتر

 

قیمت: 900,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

گلس محافظ صفحه قلم نوری مدل Deco pro Medium

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید.
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.
 • سایز : 34*22 سانتیمتر

 

قیمت: 950,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه 12 اینچ - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 18*29 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 1,000,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه مانیتور و تبلت طراحی - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 16.5*29.5 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 900,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه مانیتور و تبلت طراحی - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 17*32 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 1,000,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه 13 اینچ - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 20*33سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 1,200,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه 15.6 اینچ - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 23*38 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 1,600,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه مانیتور و تبلت طراحی - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 40*24.5 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 1,800,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه مانیتور و تبلت طراحی - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 53*33 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 2,000,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

محافظ صفحه مانیتور و تبلت طراحی - Display Screen Protector

 • با استفاده از محافظ صفحه میتوانید عمر نوک قلم خود را افزایش داده و مانع از ایجاد خط و خش روی سطح تبلت یا مانیتور شوید. لازم به ذکر است، نصب محافظ صفحه برای مدل های بدون مانیتور الزامی است و با توجه به اینکه به مرور زمان در اثر کشیدن نوک قلم به پد، خط و خش ایجاد میشود و ایجاد حس پستی بلندی حین طراحی میکند که در صورت وجود گلس این اتفاق نمی افتد.
 • سایز : 31*54 سانتیمتر
 • برای نصب به قسمت توضیحات رجوع کنید.

 

قیمت: 2,500,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید