• انتخاب واحد پول:

دانگل یدکی ویسون

نوک یدکی ویسون-Vson Nib

نوک یدکی ویسون برای مدلهای زیر سازگار میباشد:

WP9618, WP9622, WP9625, WP9628

  • هزینه ارسال بصورت پستی محاسبه شده است .
جانبی (نوک یدکی):
قیمت پایه: 20,000 تومان
قیمت نهایی: 20,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

دانگل بیسیم ویسون-Vson Dongle

دانگل یدکی ویسون برای مدلهای زیر سازگار میباشد:

WP9618, WP9622, WP9625, WP9628

 

هزینه ارسال: 100,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید