• انتخاب واحد پول:

پایه نگهدارنده مانیتور طراحی

پایه نگهدارنده مانیتورهویون-Foldable Stand ST300

 • نگهدارنده مانیتورهای طراحی هویون
 • مناسب برای مانیتورهای طراحی هویون
 • مناسب برای مدل زیر :
 • Kamvas Pro 12
 • Kamvas Pro 13
 • Kamvas  13

 

Size

 • Length & Width: 282 x 204 mm
 • Thickness:7.3mm 
 • Weight: 545 g 
 • Adjustable Angle: 46° 48° 50°& 20° 24° 26°
قیمت: 2,500,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

پایه نگهدارنده مانیتور-Foldable Stand ST100

 • نگهدارنده مانیتورهای طراحی
 • مناسب برای مانیتورهای طراحی هویون ،وکامف ایکس پی پن
 • مناسب برای مدل زیر در برند هویون :
 • pen displays with screen size over 15.6 Inches
 • GT-191
 • GT-191 V2
 • GT-220 V2
 • GT-221 Pro
 • Kamvas 20
 • Kamvas Pro 20
 • Kamvas Pro 22
 • Kamvas Pro 20 (2019)
 • Kamvas Pro 22 (2019)
قیمت: 5,500,000 تومان
هزینه ارسال: 100,000 تومان

پایه نگهدارنده مانیتورهویون-Foldable Stand ST200

 • نگهدارنده مانیتورهای طراحی هویون
 • مناسب برای مانیتورهای طراحی هویون
 • مناسب برای مدل زیر :
 • GT-156HD
 • GT-156HD V2
 • Kamvas 16
 • Kamvas Pro 16

 

Size

 • Length & Width: 282 x 204 mm
 • Thickness:7.3mm 
 • Weight: 545 g 
 • Adjustable Angle: 46° 48° 50°& 20° 24° 26°
هزینه ارسال: 80,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید