• انتخاب واحد پول:

پایه سینتیک

پایه نگهدارنده سینتیک 22 وکام

  • پایه نگهدارنده سینتیک وکام
  • مناسب برای سینتیک 22 اینچ ساده وتاچ

پایه نگهدارنده سینتیک 27 اینج-Cintiq 27 Ergo Stand

  • پایه مخصوص سینتیک 27 اینچ
  • برای سینتیک 27 اینچ ساده و تاچ
  • برا ی دیدن روش نصب پایه سینتیک 27 اینچ به اینجا مراجعه کنید .
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید