• انتخاب واحد پول:

نوک اضافی

پک کامل یدکی وکام -Standard Pack

  • پک کامل نوک یدکی فابریک قلمهای اینتوس پرو وکام (اورژینال)
  • هزینه ارسال کالا بصورت پستی محاسبه شده است.
تعداد هر بسته :
قیمت پایه: 3,000,000 تومان
قیمت نهایی: 3,000,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

نوک یدکی قلم وکام -Standard Nib

  • نوک یدکی فابریک قلمهای اینتوس وکام (اورژینال)
  • قیمت به ازای هربسته تعریف شده است .
  • هزینه ارسال کالا بصورت پستی محاسبه شده است.
تعداد هر بسته :
قیمت پایه: 150,000 تومان
قیمت نهایی: 150,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

نوک یدکی قلم وکام پرو پن 2 -Standard Nib

  • نوک یدکی قلمهای اینتوس پرو پن 2 وکام سری جدید (اورژینال)
  • قیمت به ازای هربسته تعریف شده است.
  • هزینه ارسال کالا بصورت پستی محاسبه شده است.
تعداد هر بسته :
قیمت پایه: 150,000 تومان
قیمت نهایی: 150,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید